Jeugdverenigingen kunnen makkelijker renovatiesubsidie aanvragen

Jeugdverenigingen kunnen makkelijker renovatiesubsidie aanvragen

augustus 14, 2020 0 Door Jitse Lapeire

Stad Kortrijk lanceert een volwaardige renovatiesubsidie voor jeugdlokalen, ter vervanging van het voormalige subsidiereglement veiligheid en duurzaamheid. Deze subsidie is bedoeld voor jeugdverenigingen die hun lokalen willen renoveren. Het budget voor deze subsidie werd ook verdubbeld naar zo’n 83.000 euro per jaar.

Er zijn nu vier grote wijzigingen in vergelijking met vroeger:

1. Er komen meer jeugdverenigingen in aanmerking om een subsidie te krijgen

Voor de wijziging: Stadsgebouwen en speelpleinwerkingen kwamen maar voor een deel of helemaal niet in aanmerking om een subsidie te krijgen.

Na de wijziging: Er is gelijke ondersteuning voor elke vereniging, onafhankelijk of ze in een stadsgebouw, een eigen gebouw of een gehuurd gebouw gehuisvest zijn.

2. Grotere kans om subsidie te krijgen door nieuwe opgenomen thema’s

Voor de wijziging: Er konden enkel projecten voor veiligheid en duurzaamheid ingediend worden.

Na de wijziging: Nu worden er ook andere thema’s opgenomen. Het gemeenschappelijk punt van die nieuwe thema’s is vooral ‘Het toegankelijker en leefbaarder maken voor de jeugdbewegingen. Enkele van die thema’s zijn onder andere: het verhogen van de inbraakveiligheid of werken om de hygiëne te verbeteren. Aanpassingen om de kosten deelbaarder te maken voor andere gebruikers (met uitzondering van overnachting, kosten voor schade door inbraak, vandalisme, storm, water, brand, …) kwamen reeds in aanmerking, maar werden niet expliciet vermeld, dat is nu wel het geval.

3. Moderne procedure met meer ondersteuning

Voor de wijzigingVroeger werd eerst een aanvraag ingediend en was er pas nadien advies van experts.

Na de wijziging: De aanpak wordt nu omgedraaid. De jeugdverenigingen krijgen vanaf de start van hun project inhoudelijke ondersteuning. De lokalenondersteuner van jeugdcentrum Tranzit en verschillende experten van de stad worden van bij het begin betrokken om tot een volledig plan te komen. Op die manier zal er bij de subsidieaanvraag een degelijk dossier binnenkomen.

4. Financieel eenvoudiger om subsidie aan te vragen

Voor de wijziging: Vroeger werd er gewerkt met tachtig procent voorschot en twintig procent na verantwoording. Niet elke vereniging kon die twintig procent zelf voorschieten bij grote werken.

Na de wijziging: Het subsidiebedrag wordt nu in één keer uitbetaald en dient binnen de twee jaar verantwoord te zijn. Er is nu ook honderd procent voorfinanciering.  Het dossier wordt door de lokalenondersteuner van Jeugdcentrum Tranzit ook tijdens de uitvoering verder opgevolgd en verantwoording moet nog steeds ingediend worden. Er kan dus op een grote basis van vertrouwen gewerkt worden. Deze manier van werken beperkt de dossierlast voor zowel de jeugdverenigingen en de stad Kortrijk.

De link naar het oorspronkelijke artikel vind je hier terug.